سرمایه گذاری در مارپت

مارپت برای ادامه مسیر خود و رشد سریع تر به تصمیم های راهبردی و هدفمند نیازمند است.

از این رو از تمام سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه برای بررسی و اقدام به سرمایه گذاری دعوت به عمل می آوریم.

شما می توانید اطلاعات مارپت را در اکوسیستم استارتاپ های ایران (نوپاهاب) مشاهده فرمایید

صفحه مارپت در نوپاهاب

لطفا جهت تماس با مارپت جهت سرمایه گذاری از طریق نوپاهاب اقدام نمایید