غذایی

فیلتر ها
  • مخصوص حیوان عقیم شده
  • بلی
  • مناسب برای توله سگ
  • بلی
  • مناسب برای سگ بالغ
  • بلی
  • فیلتر های فعلی:
  • طعم : دل مرغ ، گوشت بره و بلوبری
  • مواد تشکیل دهنده : ماهی آب های شور