غذایی

فیلتر ها
  • مخصوص حیوان عقیم شده
  • بلی
  • مناسب برای توله سگ
  • بلی
  • مناسب برای سگ بالغ
  • بلی
  • فیلتر های فعلی:
  • خواص درمانی : جلو گیری از تشکیل گلوله های موی در دستگاه گوارش
  • طعم : گوشت بره و بلوبری
  • مواد تشکیل دهنده : ماهی آب های شور